Gmina Stronie Śląskie położona jest we Wschodnich Sudetach, na pograniczu polsko – czeskim i należy do powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim. Odległość Stronia Śląskiego od Wrocława wynosi 120 km, od Kłodzka – 30 km. Od południa i wschodu gmina sąsiaduje z Republiką Czeską. Najbliższe polsko-czeskie samochodowe przejścia graniczne: Nowa Morawa/Nová Seninka na Przełęczy Płoszczyna (12 km) oraz Lutynia/Travna k. Lądka-Zdroju (12 km).

W wyniku transformacji ustrojowej w 1989 r. i upadku lokalnego przemysłu na początku lat 90. XX w., wzrosło znaczenie turystyki w życiu gospodarczym gminy. Do rozwoju bazy noclegowej i innych usług turystycznych w znacznej mierze przyczyniło się powstanie Ośrodka Narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej, który od kilku lat należy do ścisłej czołówki ośrodków narciarskich w Polsce. Od czasu wejścia Polski do Uni Europejskiej w 2004 r. i utworzenia funduszy unijnych, gmina aplikuje i z sukcesem pozyskuje środki na inwestycje. Fundusze unijne pozyskiwane są przede wszystkim na infrastrukturę techniczną (oświetlenie, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, zalew retencyjny), a także na kulturę (remont i adaptacja zniszczonego budynku PKP z 1897 r. na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury) i turystykę (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Starej Morawie, imprezy turystyczne, wydawnictwa promocyjne).

Strona internetowa